Jak wykarczować drzewo

Karczowanie starych drzew nie jest czynnością łatwą i lekką, wymaga dużo czasu i siły. Najpierw należy zdecydować, czy zależy nam tylko na likwidacji drzewa przez usunięcie części nadziemnej, a pozostawienie podstawy pnia z korzeniami w glebie, czy też chcemy odzyskać miejsce pod nowe nasadzenie lub uprawę innych roślin.

WARIANT I

W pierwszym przypadku likwidacja drzewa jest łatwiejsza. W zależności od wielkości wolnej przestrzeni w jego otoczeniu obcinamy najpierw gałęzie, następnie grubsze konary i na końcu pień —tuż nad lub kilka centymetrów poniżej poziomu gleby. Często z pozostawionej w glebie części nasadowej pnia wyrastają odrosty korzeniowe, aby temu zapobiec, można jego powierzchnię posmarować herbicydem Roundup. Aby pień uległ szybszemu rozkładowi można w pozostawionej w ziemi karpie wykonać 2-3 głębokie nacięcia piłą łańcuchową lub wywiercić wiertarką kilka głębszych otworów, nasypać tam nawozu azotowego (mocznik, siarczan amonu, saletra amonowa) i przykryć ziemią. Zwykle po 2-4 latach karpa ulega rozkładowi.

WARIANT II

Więcej wysiłku wymaga likwidacja drzewa połączona z wykopaniem pnia i nasadowych, grubszych części korzeni. Karczowanie rozpoczynamy od obcięcia gałęzi oraz konarów i częściowym skróceniu pnia. W odległości 6o-8o cm od pnia szpadlem wykopujemy wokół drzewa szerszy rowek. Podkopując karpę, napotykane drobne korzenie odcinamy szpadlem, a grubsze siekierą. W końcowym etapie pracy pozostawiony dłuższy odcinek pnia przechylamy na boki, co ułatwia odcięcie siekierą dolnych korzeni bocznych i korzenia palowego drzewa. Po odcięciu wszystkich korzeni, pień i karpę korzeniową tniemy na krótsze fragmenty, umożliwiające likwidację wykarczowanego drzewa. Dół po wykarczowanym drzewie zasypujemy ziemią kompostową.

Jak wykarczować drzewo
obcięcie konarów i wykopanie rowka, b. odcięcie grubych korzeni

 

ScreenShot002

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *